Med sommaren runt hörnet börjar det bli dags för sjösättning av båtar. Om ditt mobilkranföretag ska ägna sig åt båtlyft finns det dock några saker du behöver vara uppmärksam på. Vi reder ut vilket ansvar du har och huruvida du behöver en tilläggsförsäkring vid båtlyft.
null

Informera kunden innan lyft

Vid båtlyft är det oftast privatpersoner som är beställare, med sämre kunskap och kännedom om branschvillkor jämfört med professionella beställare. Därför är det viktigt att du informerar din kund om vad som gäller på förhand, för att undvika eventuella missförstånd om båten skulle skadas vid lyftet.

Se över försäkringsbelopp på din ansvarsförsäkring

Du som kranägare har ett ansvar att utföra dina lyft på ett professionellt sätt. Det innebär bland annat att du ska ha en ansvarsförsäkring med tillräckligt skydd för det uppdrag du ska genomföra. Om du har Svenska Mobilkranföreningens medlemsförsäkring, som tecknas via Gallagher, så ersätts skador upp till 1 000 000 kr. Är båten värd mer rekommenderar vi dig alltid att höja ditt försäkringsbelopp till båtens aktuella värde, eftersom du kan hållas ansvarig för hela skadebeloppet.

Vems försäkring används?

Båtägaren bör ha en egendomsförsäkring tecknad för sin båt. Det innebär att skador som orsakas båten i första hand regleras via båtens egendomsförsäkring. Vid en lyftskada rekommenderar vi dig att påminna din kund om att anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag, samtidigt som du själv gör en preliminär anmälan till ditt försäkringsbolag. En utredning görs från försäkringsbolagens sida och i de fall ett ansvar hos dig som kranägare kan påvisas, riktas ett s.k. regresskrav mot dig från båtägarens försäkringsbolag. Kravet vidarebefordrar du till ditt försäkringsbolag.

Om din kund inte har en egen försäkring för sin båt men vill säkerställa att samtliga skador som orsakas båten ersätts ur din försäkring kan du som kranägare erbjuda din kund att objektsförsäkra själva lyftet. Det innebär att ditt försäkringsbolag inte gör någon utredning huruvida du som kranägare varit ansvarig för skadan. Observera att din försäkring i så fall belastas av skadan, trots att du kanske inte har ett legalt ansvar för den, vilket kan påverka din premie.

Övriga skador i samband med båtlyft

Om du vid ett lyft skadar egendom eller personer i din omgivning, exempelvis båtar som inte ingår i lyftuppdraget, så bör du ha en tillräckligt hög ansvarsförsäkring för att täcka dessa. Om du har Svenska Mobilkranföreningens medlemsförsäkring, som tecknas via Gallagher, så ersätts dessa typer av intilliggande skador upp till 10 000 000 kr. Huruvida du är skyldig att ersätta skadorna regleras i Skadeståndslagen. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag så får du hjälp med ansvarsutredningen.

Kontakta Gallagher för hjälp med medlemförsäkring

Om du har Svenska Mobilkranföreningens medlemsförsäkring och ska genomföra lyft av båtar som är värda mer än 1 000 000 kr kan du höra till oss på Gallagher för att uppdatera din försäkring. Vi kan också hjälpa dig med objektsförsäkring och skadeanmälan. Läs gärna mer om vår mobilkranförsäkring här och tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Telefon: 08-441 89 70