Lokal expertis, global styrka

Gallagherkoncernen innefattar en mängd olika företag och varumärken, som på olika sätt syftar till att hjälpa kunder världen över att möta framtiden med tillförsikt.

Gallagher

Gallagher erbjuder försäkrings-, riskhanterings- och konsulttjänster till kunder över hela världen. Vi samarbetar med våra övriga varumärken och externa branschpartners för att ta fram kunskapsdrivna lösningar med kunden i centrum.

Alesco erbjuder specialistförsäkringar och riskhanteringslösningar i en ständigt föränderlig värld. Vi arbetar nära underwriters på Londonmarknaden samt med viktiga globala försäkringscenter och lokala försäkringsförmedlare.
Artex är en betrodd marknadsledare inom alternativ riskhantering som erbjuder olika lösningar för (åter)försäkring och försäkringsrelaterade värdepapper. Vi hjälper kunderna att fatta informerade beslut, minska den totala kostnaden för riskhantering och förbättra avkastningen på kapital.
Gallagher Bassett är ett företag som hanterar administration och skadereglering som tredje part. Vi hjälper kunderna att förbättra sina skaderegleringsprocesser, skyddar kundernas anseende och finansiella intressen samt överträffar förväntningarna för att skynda på en lösning.
Gallagher Re är en fullserviceförmedlare inom återförsäkring. Vi har våra kunders förtroende och den erfarenhet och expertis som krävs för att erbjuda skräddarsydda återförsäkringslösningar.
Pen är en underwriter och virtuell försäkringsgivare. Vi erbjuder den trygghet du kan förvänta dig av ett etablerat försäkringsbolag, tillsammans med den innovationsförmåga, nischexpertis och flexibilitet som utmärker en MGA.
Risk Placement Services (RPS) är en Managing General Agent (MGA) och wholesaleförmedlare. Vi tar fram lösningar som täcker komplicerade och unika risker för agenter och förmedlare så att deras kunder kan fortsätta att utvecklas.