Vi har samlat information för hur du går tillväga för att anmäla en skada kopplat till dolda fel. Använd länkarna nedan för att hitta den information som är aktuell för dig:

Dolt fel säljare

I de flesta fall, om du mottagit ett krav från din köpare så är det du som säljare och försäkringstagare som skall anmäla skadan till försäkringsbolaget för att åberopa din försäkring för en ansvarsutredning. Skadeanmälan skall ske skriftligen/elektroniskt så fort du fått kännedom om en reklamation/skada från köparen enligt det tillvägagångssätt vi redovisar för ditt aktuella försäkringsbolag.

Det finns tre försäkringsbolag så kontrollera först i ditt försäkringsbevis om du har Chubb Insurance, Protector Försäkring eller GarBo Försäkring. Alternativt sänd ett mail till oss på kontakta oss med uppgifter på dig själv så återkommer vi med besked om vilket ditt försäkringsbolag är.

Skadeanmälan kan göras av antingen säljare eller köpare!

Via GarBos hemsida/länken nedan gör man enklast skadeanmälan.

Följande bilagor är aktuella för utredningen:

 • Köpekontrakt
 • Köparens krav/dokumentation
 • Besiktningsprotokoll
 • Objektsbeskrivning och ev. frågelista
 • Försäkringsbevis (avser säljare)

Skadeanmälan

Välj alternativet anmälan avser en Gallagher Dolda fel-försäkring.

GarBo Försäkring AB
Norrlandsgatan 15
111 43 Stockholm

Telefonservice med knappval: 010-221 88 00
E-post: doldafel@gar-bo.se

Säljaren påbörjar skadeanmälan direkt på Protector.se och klickar på anmäl skada på sidan för att komma vidare, sedan väljs alternativet dolda fel som skadeanmälan berör. (Köpare kan endast göra skadeanmälan om fullmakt för det finns)

Uppskattad tid för att fylla i formuläret är 5 minuter.

Det här kommer att efterfrågas:

Uppgifter om var/när/hur skadan inträffade, vilka eventuella parter som är involverade, och om dig som anmäler skadan.

Relevant dokumentation som ska bifogas bör finnas tillgänglig såsom;

 • Försäkringsbevis
 • Köpekontrakt
 • Besiktningsprotokoll
 • Köparens krav alt. något skriftligt från köparen som beskriver felet.

Kontakt
Protector Forsikring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Telefon: +46 08- 410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan

Nedan är tillvägagångssätt för säljare att göra skadeanmälan efter mottaget krav från köpare. (Köpare kan endast göra skadeanmälan om fullmakt för det finns)

Skadeanmälan skall bestå av:

 • Kopia på försäkringsbeviset
 • Kopia på köpekontraktet inklusive bilagor
 • Kopia på överlåtelsebesiktningen
 • Kopia på Kravet från köparen
 • Säljarens eventuella kommentarer till kravet

Samtliga dokument mailas in till saljaransvar@chubb.com alt. postas till adress nedan.

Chubb Insurance Company of Europe SE
Skadeavdelningen
Box 868, 101 37 Stockholm

För att bli uppringd av en kontaktperson på Chubb skador, ring 08-692 54 02 och lämna namn, telefonnummer och ärendet så blir du kontaktad.

Köparinformation

Det är upp till köparen att trygga sig genom en undersökning inför köpet av fastigheten. Det är således omfattningen av köparens undersökningsplikt som bildar den rättsliga utgångspunkten för om dolt fel föreligger. En sådan undersökning är långtgående och innebär bland annat att man flyttar på möbler och annat lösöre för att undersökningsplikten ska anses vara uppfylld. Kvarstående ytor och system som ej omfattas i ett besiktningsuppdrag skall också undersökas innan kontrakt skrivs.

Om fastigheten skulle anses avvika från den standard köparen har fog att förutsätta, måste man göra en bedömning av om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Säljaren ansvarar inte för ett fel om det var upptäckbart. Detta innebär att då ett dolt fel skall bedömas, skall man i efterhand avgöra om felet rent faktiskt hade upptäckts eller borde ha upptäckts före köpet.

Om din säljare tecknat Gallagher Dolda fel med GarBo (från 2020 och framåt) som försäkringsbolag kan du som köpare påbörja skadeanmälan elektronisk. Här bör då en kännedomskopia nå avtalsparten med beskrivningen av felet för att anses som en juridisk korrekt reklamation. Det är skillnad på skadeanmälan och reklamation.

OBS! du behöver ange i skadeanmälan att säljarens försäkring kommer genom Gallagher utav de fyra alternativen som anges på sidan för att kunna avsluta utan att ange ett försäkringsnummer.

Uppstår det problem med skadeanmälan kan du få hjälp av GarBos på telefon 010 221 88 00.

Broschyr Tillvägagångssätt vid reklamation

Informationen i broschyren gäller oavsett vilket försäkringsbolag din säljare har. Reklamation sker alltid till din avtalspart, själva skadeanmälan kan dock gå till på lite olika sätt beroende på försäkringsbolag och villkor.

Endast då din säljare tecknat försäkring med GarBo som försäkringsbolag kan du själv göra skadeanmälan direkt till GarBo. Det betyder dock inte att du gjort en juridisk korrekt reklamation eftersom du inte har ett avtalsförhållande till säljarens försäkringsbolag. Kopia på kravet bör därför sändas till säljaren.

Tillvägagångssätt och information vid anmälan och hantering av ett eventuellt dolt fel

Maskinell utrustning

Skada på maskinell utrustning anmäls direkt till försäkringsgivaren W. R. Berkley snarast möjligt efter att händelsen inträffat.

Ring hem en servicetekniker avseende märket din maskin har.

Be att få skriftlig rapport över vad som är fel och vad det kostar att laga. Försäkringen gäller alltid i första hand för att laga felet så länge det är ekonomiskt fördelaktigast. Du kan själv besluta om reparation.

(åldersbegränsning, 12 år vitvaror/sanitetsutrustning (10 år tvättmaskin), 20 år värmesystem)

Skadeanmälan via mail till: berkley@vanameyde.se
Telefon: 0457-794 92

Handlingar som kommer att efterfrågas:

 • Försäkringsbevis
 • Skaderapport där felet framgår samt produkt/serienummer och fabrikat
 • Kostnadsspecifikation eller kvitto för reparationen
 • Kostnadsspecifikation för likvärdig maskin om felet är dyrare att laga än värdet på maskinen

Självrisk och åldersavdrag

Skada måste ha anmälts först till ditt hemförsäkringsbolag för att få ersättning från denna försäkring.

Beslutet från ditt hemförsäkringsbolag skall bifogas anmälan!

Skadeanmälan via mail: berkley@vanameyde.se
Telefon: 0457-794 92

Handlingar som kommer att efterfrågas:

 • Beslut i skadan från hemförsäkringsbolaget
 • Kopia på gällande köpekontrakt och försäkringsbevis

Vitvaror

Åtgärd vid skada

Skada på vitvara anmäls direkt till försäkringsgivaren W. R. Berkley snarast möjligt efter att händelsen inträffat via skaderegleringsföretaget Vana Meyde.

Ring hem en servicetekniker avseende märket din maskin har.

Be att få skriftligt från teknikern/reparatören vad det är för fel och vilken åtgärd som krävs samt vad det kostar. Försäkringen gäller alltid i första hand för att laga felet så länge det är ekonomiskt fördelaktigast.

Du kan själv besluta om reparation.

Åldersbegränsning

 • Max 12 år genom Gallagher/Raksystems Vitvaror (Tvättmaskin max 10 år)
 • Max 12 år genom Gallagher/SMH Vitvaror (Tvättmaskin max 10 år)]
 • Max 15 år genom Gallagher/ERA Vitvaror

Skadeanmälan

Mail: berkley@vanameyde.se
Telefon: 0457-794 92

Handlingar som kommer att efterfrågas:

 • Försäkringsbevis
 • Skaderapport där felet framgår samt produkt/serienummer och fabrikat
 • Kostnadsspecifikation eller kvitto för reparationen
 • Kostnadsspecifikation för likvärdig maskin om felet är dyrare att laga än värdet på hela maskinen

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och produktinformation