Hur bestämmer du dig för vem du ska köpa din försäkring av? Om priset är en avgörande faktor kan det vara bra att veta att det faktiskt inte måste innebära högre premier att anlita en försäkringsförmedlare. Du får dessutom många ytterligare fördelar ...
Mervarde utan merkostnad

Om vi ska vara ärliga är det nog få företagare som uppskattar att lägga tid på att fundera över sin försäkring. Även om det är en nödvändig del av affärsplanen (och en juridisk punkt på att-göra listan som måste bockas av) så skulle de flesta hellre tillbringa den tiden med att fokusera på sin verksamhet.

Det kan kännas enklast att förlänga sin försäkring ett år till hos det nuvarande försäkringsbolaget. Eller kanske att leta alternativ på nätet – men det riskerar att ta både tid och kraft. Dessutom finns risken att du inte får ett tillräckligt skydd, även om du hittar en lösning till ett pris som känns hanterbart.

Pris är något som alla kan jämföra, men man måste också veta vad det är man köper. Och det är inte alltid det enklaste, särskilt om man inte vet så mycket om företagsförsäkringar.
Emelie Skoglund, försäkringsförmedlare, Gallagher

Låt oss först slå hål på några vanliga myter och missuppfattningar om försäkringsförmedlare:

Myt 1: En försäkringsförmedlare är bara en mellanhand som försöker sälja på dig ett avtal

Det stämmer inte. Förmedlaren är visserligen en mellanhand, men hans eller hennes uppgift är inte att sälja på dig en försäkring. Försäkringsförmedlarens roll går ut på att hjälpa dig ta ett beslut om köp genom att fungera som rådgivare och presentera olika alternativ. Målet är att du ska hitta den mest lämpliga försäkringen för dina behov, till bästa möjliga pris.

Myt 2: Att använda en försäkringsförmedlare kostar mer för kunden än vad det hade gjort att bara kontakta försäkringsbolaget direkt

Inte nödvändigtvis. I motsats till vad många tror så är det oftast inte dyrare att köpa försäkring via en försäkringsförmedlare. När kunden köper sin försäkring är det försäkringsbolaget som ersätter försäkringsförmedlaren, som tar hand om mycket av det administrativa arbetet kring försäkringen – och på så vis arbetar för båda parter. Försäkringsförmedlare sparar även pengar åt sina kunder genom att förhandla fram bästa möjliga villkor till ett fördelaktigt pris.

Myt 3: Jag kommer bara höra av min försäkringsförmedlare när det dags att förnya min försäkring

Det är definitivt inte sant hos Gallagher. Även om vissa förmedlare lägger sitt krut på att förnya försäkringar, så bör en bra försäkringsförmedlare råda och stödja sina kunder under hela försäkringsåret. Exempelvis kan vi hjälpa företag med den löpande riskhanteringen, hålla dem uppdaterade kring viktiga utvecklingar inom försäkringsbranschen, stödja dem under skaderegleringsprocessen eller rentav vara behjälpliga med besiktning under en fusion eller ett förvärv.

Tio sätt en försäkringsförmedlare kan hjälpa din verksamhet

Vi har redan konstaterat att en försäkringsförmedlare gör mycket mer än att bara tillhandahålla en försäkring. Nu ska vi titta närmare på hur du kan ha nytta av en försäkringsförmedlare i din verksamhet:

  1. Expertis och kunskap: Försäkringsförmedlare har kunskap om sina kunders specifika behov samt de ofta komplexa skillnaderna mellan olika försäkringar och det skydd de erbjuder. De håller sig uppdaterade på förändringar i försäkringsbranschen, vet vilka regelverk som gäller och har koll på aktuella marknadstrender.
  2. Kundfokuserad rådgivning: Eftersom de inte är knutna till ett specifikt försäkringsbolag tillhandahåller försäkringsförmedlare rekommendationer utifrån kundens behov och hjälper på så vis kunden att fatta väl underbyggda beslut.
  3. Kostnadseffektivitet: Försäkringsförmedlare kan ofta förhandla fram bättre priser och villkor åt sina kunder så att de får en lägre premie.
  4. Tillgång till flera försäkringsbolag och försäkringsprodukter: Försäkringsförmedlare arbetar med flera olika försäkringsbolag, vilket ger kunden fler alternativ när det kommer till försäkringsskydd och pris. Vissa försäkringsprodukter finns endast tillgängliga genom försäkringsförmedlare.
  5. Skräddarsydda lösningar: Försäkringsförmedlare kan skräddarsy försäkringslösningar som tillgodoser behoven hos varje enskild kund, vilket säkerställer ett heltäckande skydd och minskar risken för att vissa områden är oförsäkrade.
  6. Sparar tid och arbete: Försäkringsförmedlaren tar hand om riskanalys, sammanställningar, jämförelser och förhandling under upphandlingsprocessen vilket gör att kunderna sparar tid och kan ta mer underbyggda beslut.
  7. Riskbedömning: Försäkringsförmedlare bedömer sina kunders specifika risker och behov samt hjälper dem förstå vilket försäkringsskydd de behöver för att skydda sin verksamhet.
  8. Försäkringsöversyn: Försäkringsförmedlare ser med jämna mellanrum över försäkringarna för att säkerställa att de är anpassade till kundens föränderliga behov och utvecklingen i branschen.
  9. Företrädande: Försäkringsförmedlare företräder sina kunder och ser till att deras intressen representeras i kontakter med försäkringsbolaget, vilket kan vara extra värdefullt om ett skadeärende är komplext eller om det uppstår en tvist.
  10. Hjälp vid skada: Skulle en skada uppstå kan försäkringsförmedlaren hjälpa kunden genom skaderegleringsprocessen och bistå vid eventuella tvister, så att det går snabbare och smidigare att komma fram till en lösning.
Det handlar om att vara kundernas rådgivare, inte bara gällande deras försäkring, utan även kunna stödja dem i de utmaningar, behov och frågeställningar som hör till verksamhetens vardag.
Johan Berg, affärsområdeschef bygg, Gallagher

Varför inte gå direkt till försäkringsbolaget?

Att köpa en försäkring direkt från ett försäkringsbolag är ett alternativ för såväl privatpersoner som företag. Om du har tiden, intresset och den kunskap som krävs för att jämföra försäkringar och kostnadsförslag kommer försäkringsbolagen mer än gärna att sälja en försäkring till dig direkt. Det gäller dock att ha ett par saker i åtanke.

Om du går direkt till ett försäkringsbolag kommer du bara att få tillgång till just det företagets produkter, medan en försäkringsförmedlare strävar efter att hitta den bästa lösningen för dig som kund. Dessutom finns det vissa produkter som bara är tillgängliga via en försäkringsförmedlare och därmed inte synliga för kunder, oavsett hur utförliga efterforskningar de gör. Gallagher har tillgång till särskilda försäkringsprodukter, även för småföretagare, som det som kund inte går att köpa direkt från försäkringsbolagen.

Det kan också vara otydligt hur försäkringsbolaget egentligen tar betalt för att erbjuda en försäkring. När du anlitar en försäkringsförmedlare från Gallagher är vi alltid transparenta med kostnaderna kopplat till försäkringsskyddet, så att våra kunder alltid vet vad de betalar för.

Med andra ord: för samma pris – och ibland till och med lägre – som att köpa direkt från försäkringsbolaget får du alla fördelar med en försäkringsförmedlare och dessutom en försäkringslösning specifikt framtagen för dig av en oberoende specialist inom försäkring och riskhantering.

Vi tar ut samma ersättning (eller lägre) som en kund hade fått betala direkt till försäkringsbolaget, och vi kan vara mer transparenta gentemot kunderna med vad de faktiskt betalar.
Johan Berg, affärsområdeschef bygg, Gallagher

Värdet av relationer

Hos Gallagher inleds vår relation genom att vi lär känna din verksamhet och bedömer dina risker. Sedan kan vi hjälpa dig att fatta väl underbyggda beslut om din försäkring och din riskhantering.

Genom ett partnerskap med Gallagher får du inte bara skräddarsydda försäkringslösningar utan även en lång rad andra fördelar i form av vår expertis, tillgång till flertalet försäkringsmarknader och löpande support och rådgivning. Viktigast av allt: du kan lita på att vi alltid arbetar med ditt bästa för ögonen.

Du får alltid mycket mer värde ut av att använda en försäkringsförmedlare eftersom du därmed också har en rådgivare att tillgå – en tredje part som kan förhandla med försäkringsbolaget å dina vägnar. Vår uppgift är att representera våra kunder, inte försäkringsbolagen.
Emelie Skoglund, försäkringsförmedlare, Gallagher

Hör av dig till oss för att lära dig mer om hur Gallagher kan hjälpa dig med din försäkring och dina riskhanteringsbehov. Vi vill gärna lära känna ditt företag och berätta mer om de tjänster och det stöd vi erbjuder.