När vi går mot mörkare och kallare tider är det viktigt att som fastighetsägare ligga steget före och aktivt förebygga de problem som fukt och kyla kan ställa till med under höst och vinter.
Hostens checklista

Hösten brukar vara den regnigaste årstiden och det kan leda till översvämningar och vattenskador. Vinterkylan kan, i sin tur, innebära allt från hala gångbanor till sönderfrusna rör. Kylan och snön ställer inte bara till problem, utan innebär ofta dyra reparationer och i vissa fall minskade intäkter för den som driver företag. Därför är det viktigt för fastighetsägare att förbereda sig inför kommande årstider.

Höstens checklista för fastighetsägare:

 1. Underhåll
  bKontinuerligt underhåll är A och O för att fastigheten inte ska börja vittra sönder, bli alltför väderkänslig eller skapa förhinder för affärsverksamheten. Se efter om det finns mindre reparationer eller annat underhåll som behöver tas om hand innan det börjar bli kallare. Genom att vara förutseende och göra reparationerna i god tid, innan höstrusket börjar på allvar, sparar du pengar på lång sikt.
 2. Kontrollera taket
  Se till att inga takpannor saknas eller ligger fel. Kontrollera insidan av taket när det regnar – se till att det håller tätt och att det inte läcker in vatten någonstans.
 3. Förvara inte saker på golvet
  Om du har varor eller material i lager, flytta det så att det inte ligger direkt på golvet. Det blir allt vanligare med översvämningar och för att förhindra skador bör materialet placeras minst 40 centimeter ovanför marken.
 4. Kontrollera fönstren
  Se till att fönstren är tätade och inte drar. Sätt upp tätningslister runt fönster och dörrar för att täppa till eventuella glipor. Om du har gamla englasfönster kan det vara en god idé att byta till två- eller treglasfönster. Ett byte ger ofta en värmebesparing på 25 % eller mer – och goda resultat på elräkningen.
 5. Upprätta en nödplan
  Ett rejält oväder kan göra att ni plötsligt står utan värme, el och internet. Dessutom finns det risk för att vägarna till och från byggnaden inte längre är farbara. Se till att ni har en nödplan så att verksamheten kan fortsätta även om vintervädret blir riktigt besvärligt.
 6. Fyll på förråden
  Köp hem tösalt/grus i god tid före den första frosten så att du kan salta/sanda alla gångvägar som du har ansvar för. Halkolyckor utgör cirka 40 procent av alla anmälda större skador och du som fastighetsägare riskerar att bli skadeståndsskyldig om någon faller och slår sig. Ta också reda på var du kan få tag på sandsäckar så att du kan minska skadorna vid en eventuell översvämning.
 7. Se över asfalt och stenläggning
  Samlas det stora pölar med vatten på vissa ställen? Om ja, åtgärda detta. När det blir kallare fryser vattnet och det finns risk att folk halkar.
 8. Inspektera ytterväggarna
  Finns det några sprickor eller skadade fogar på ytterväggarna? Se till att få sådana skador reparerade innan det blir minusgrader och frosten tränger in i väggarna.
 9. Utomhusbelysning
  Oavsett om byggnaden används året runt eller står tom på vintern, försäkra dig om att det finns utebelysning och att den fungerar ordentligt. Det är ett bra sätt att avskräcka både klottrare och inbrottstjuvar.
 10. Informera personal
  Försäkra dig om att både du själv och dina anställda vet var huvudströmbrytare och huvudkranar för vatten- och eventuella gasledningar sitter.
 11. Se över ditt försäkringsskydd
  Se till att du har rätt försäkring och att den är aktuell. Då kostnaderna för både material och hantverkare ökar snabbt är det viktigt att du har en aktuell försäkring som täcker kostnaderna för akuta reparationer på grund av kylan, om olyckan skulle vara framme.