Det självklara valet.

Vi har samlat de bästa delarna i en fastighetsförsäkring och anpassat den för dig som medlem i Fastighetsägarna. Vårt mål är att ge dig trygghet i ditt fastighetsägande med en bred försäkringsomfattning och en unik kundservice. Gör som 4 000 medlemmar redan har gjort — teckna FEF fastighetsförsäkring du med.

Fastighetsförsäkringen i korta drag:

 • Fullvärdesförsäkring på byggnad och tillhörande inventarier
 • Allriskförsäkring på både byggnad och tillhörande inventarier
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring med dubbla försäkringsbelopp i förhållande till standard
 • Entreprenadförsäkring vid eget arbete på egen fastighet
 • Tjänstereseförsäkring inklusive försenings- och resgodsskydd
 • Olycksfallsförsäkring för boende och besökare till boende
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Försäkring för din förvaltning av egna fastigheter
 • Och mycket mer ...

Skadedjursförsäkring

 • Sanering av skadedjur, skada orsakad av träskadeinsekter samt sanering av sent upptäckt dödsfall
 • Sanering av lösöre vid vägglöss
 • Omfattar bostäder, kontor och lokalytor (såvida det inte bedrivs en verksamhet med livsmedelshantering)

Service är trygghet

 • Vårt engagerade FEF-team hjälper dig snabbt och enkelt med dina försäkringsfrågor och ärenden

Försäkringsvillkor

Kortfattade försäkringsvillkor
Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkring tecknad genom Fastighetsägarna. Här får du svar på de vanligaste frågorna runt din försäkring. Klicka på "Produktbeskrivning" nedan så kan du läsa alternativt skriva ut.

Vid nyteckning och förnyelse fr.o.m. 2022-01-01 använder Fastighetsägarnas egna försäkringar If Skadeförsäkring som försäkringsgivare.

OBS: Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren som ligger till grund för regleringen.

Fullständiga försäkringsvillkor
Fullständiga villkor avser Allmänt villkor Fastighetsägarnas egna försäkringar, Fastighet och Förvaltning 2023:2 (gäller från 2023-01-01) samt för de som har kontor för fastighetsförvaltning med datorer, kringutrustning och datamedia till ett värde överstigande 100 000 kr gäller Skyddsklass 2. Vilka krav som gäller för skyddsklass 2, se information på försäkringsbolagets hemsida, klicka här.

Villkor If (nyteckningar och förnyelse fr.o.m. 2023-01-01)

Villkor If för eventuella tilläggsförsäkringar (nyteckningar och förnyelse fr.o.m. 2023-01-01)

Vid skada

Skadeanmälan If

Anmäl skadan genom att klicka här, fyll i och skicka in blanketten.

Kontakta If Skadeförsäkring 0771-50 60 70
fefskador@if.se
www.if.se

Sanering

 • Vid behov av sanering av skadedjur, husbock och sent upptäckt dödsfall.
  • Kontakta Anticimex på 075-245 10 00
  • Uppge att du är medlem i Fastighetsägarna samt din fastighetsbeteckning och fastighetens gatuadress
  • Övriga upplysningar: www.anticimex.com

Relaterad information

Andra Produkter och tjänster