Vilka försäkringar skall finnas hos en Bostadsrättsförening (brf) och Bostadsrättsinnehavare (brh)?

Bostadsrättsinnehavare ska teckna hemförsäkring. Det är en försäkring som alla privatpersoner med eget boende skall ha.

Försäkringen omfattar:

 • Försäkringen gäller för samtliga personer som är folkbokförda på adressen och har gemensamt hushåll.
 • Egendomsskydd: Personligt lösöre såsom kläder, husgeråd, möbler, sportartiklar
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd
 • Reseskydd, de första 45 dagarna

Exempel på tillägg till hemförsäkringen; allrisk, småbåt, fritidsolycksfall.

Bostadsrättsföreningen skall teckna en fastighetsförsäkring för sin verksamhet och sin egendom.

Försäkringen omfattar:

På försäkringen angiven fastighetsbeteckning:

 • Byggnaden — fullvärde om inte annat anges
 • Lösegendom såsom fastighetsinventarier, kontorsinventarier, trädgård, tomt, ritningar och värdehandlingar
 • Rättsskydd för fastighetsägare
 • Ansvar för fastighetsägare

Tillägg till bostadsrättsföreningar:

 • StyrelseansvarF
 • örmögenhetsbrott

Bostadsrättstillägg är en försäkring som bostadsrättsinnehavare skall teckna. Försäkringen tecknas som tillägg till hemförsäkringen, eller så tecknar bostadsrättsföreningen det som en gemensam lösning för alla bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Som bostadsrättsinnehavare så ansvarar man för lägenheten vad gäller underhåll och reparation vid till exempel skador.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten omfattar bland annat:

 • Egen bekostad inredning i bostadsrätt. Fast egendom som parkett, vägg eller liknande och som någon försett lägenheten med efter det att föreningen bildades eller föreningen byggde lägenheterna. All egendom som någon försett lägenheten med och som är utöver den standard som var, när föreningen bildades, är bostadsrättsinnehavarens egendom och ansvarsområde vad gäller underhåll och reparation vid skada
 • Egendom tillhörig bostadsrättsföreningen i lägenhet/bostadsrätten och som du enligt bostadsrättslagen samt föreningens stadgar är skyldig att underhålla
 • Målning, tapetsering
 • Tätskikt, våtrumsmatta, kakel, klinker
 • Sanitetsgods
 • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten
 • Glas i fönster och dörrar
 • Lägenhetens ytter- och innerdörrar

För sitt ansvar och för den egendom man ansvarar för ska man teckna en försäkring. Allmänt kallad Bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägg ska inte förväxlas med hemförsäkringen som beskrivs under punkt 1 ovan utan bostadsrättstillägg är en annan försäkring. Försäkringen gäller vid skador på den egendom man äger och ansvarar för enligt ovan. Försäkringsvillkoren är i stort lika de som finns i en villaförsäkring.

Bostadsrättstillägg kan tecknas på två sätt.

 1. Som ett tillägg till den egna hemförsäkringen.
 2. Bostadsrättsföreningen tecknar den gemensamt för alla i föreningen.

Varför Hemförsäkring?

En hemförsäkring är en mycket viktig försäkring som skapar en trygghet i ditt boende och bör tecknas även om du inte tycker du äger något av värde. Försäkringen skyddar dig för oförutsedda kostnader vid olika typer av skador på din lösa egendom. Den skyddar dig också, genom ansvarsmomentet, för kostnader som du kan bli skyldig att betala när du är vållande till en skada och det riktas skadeståndsanspråk mot dig.

En hemförsäkring kan vara mer eller mindre omfattande. Välj därför en försäkring som motsvarar just dina behov.

Relaterad information